Nieuwe activiteiten

De Stichting DiFi  heeft financiering gekregen voor een derde boek over de volksplantingen in Suriname. Het Cultuurfonds van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo en de Stichting de Zaaier hebben fondsen ter beschikking gesteld voor een derde boek, ditmaal over de Javanen in het district Commewijne. Een eerste missie naar Suriname heeft plaatsgevonden in januari 2015 en een eerste opzet van het boek is gereed en besproken met de uitgever. Deze reageerde enthousiast en gaf aan dat hij intern gaat bespreken op welke wijze het boek het beste in de markt gezet kan worden.

Ondertussen zijn Fineke en Dick druk bezig met verdere kennisverwerving. Zo volgen zij ondertussen een interdisciplinaire cursus Caraïbistiek aan het KITLV in Leiden om hun kennis te verbreden. Ook is reeds een eerste opzet gemaakt van het voorwoord en is naar aanleiding van de eerste missie de eerste opzet verder uitgewerkt.

 

Wordt vervolgd!

Reageren is niet mogelijk