Boek Nickerie

detail woonhuis  stoplicht NickerieHet tweede boek dat door de Stichting DiFi, in samenwerking met Chandra van Binnendijk gepubliceerd werd, was het boek dat de immigratie van de Hindostaanse bevolkingsgroep beschrijft. In het boek worden twee families uitgebreid aan het woord gelaten over het verloop van hun komst naar en geschiedenis in Suriname. Het boek belicht de ontwikkeling van het landgebruik in het huidige district Nickerie en beschrijft de bouwhistorie van een aantal vooraanstaande gebouwen in Nieuw Nickerie alsmede de ontwikkeling van de grootlandbouw in Wageningen.

Dit boek is een geschreven monument voor de pioniers die Nickerie vormgaven en voor degenen die ook hier weer vertrokken om in Nederland een toekomst op te bouwen.

Verhalen, grotendeels door henzelf verteld. Om te bewaren voor de nieuwe generaties.

Het is nu 140 jaar geleden dat het eerste schip met mannen, vrouwen en kinderen uit Brits-Indië, in Suriname aankwam. Ze waren gehaald om op de plantages te werken. Degenen die na de vijf jaar van het arbeidscontract bleven, kregen een stuk grond om  een nieuw leven op te bouwen. Rijst was, en is het voornaamste gewas.  De voormalige grootschalige plantages werden omgezet naar kleinschalig bewerkte polders.

Laten kwam de machinale rijstbouw. Het project ‘Wageningen’ werd opgezet, met Nederlandse en Surinaamse pioniers die van het voormalige zwamp een modern rijstcentrum maakten dat lange tijd toonaangevend was in de wereld.  Het Multipurpose Corantijn Project (MCP) moest de tweede impuls leveren voor de grootschalige productie, maar de tijden waren veranderd.

Voor 1975, met de onafhankelijkheid van Suriname nabij, ontstond een periode van onrust die misschien te vergelijken is met de onrust die heerste in het depot bij de haven van Calcutta, destijds het vertrekpunt van de immigranten. Wat zou de toekomst brengen? En waar zou de toekomst beter zijn: in Suriname of in Holland? Vele Surinamers kozen voor de laatste optie en vertrokken met een enkele reis naar Nederland.

Voor Hindostanen was het de tweede grote oversteek in een paar generaties.

Den Haag is momenteel de Hindo-hoofdstad van Nederland. Het aantal personen van Hindostaanse afkomst in deze stad bedraagt meer dan de totale bevolking van Nickerie; ongeveer 10 procent van de ruim 500.000 inwoners van Suriname.

Het gebouwde erfgoed in Nickerie bevindt zich in een bedreigde positie: de wegtrekkende bevolking heeft weinig mogelijkheden voor instandhouding. In Nickerie is het landschap één van de duidelijkste kenmerken van de beïnvloeding door de mens. Door steeds verdergaande rationalisatie en mechanisatie dreigen ook veel van deze oude structuren te verdwijnen. Dit boek wil die verdwijnende gebouwen en structuren documenteren en  vastleggen.

Reageren is niet mogelijk