Nickerie

Het project Nickerie werd  uitgevoerd gedurende de jaren 2012-2013. Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

Het hoofdelement van dit project is de productie van een boek over het district Nickerie.

Maar er is meer. Het werd al snel duidelijk dat met name de vrouwen in het district een zware rol hebben te vervullen in de maatschappij in Nickerie. In een ronde-tafelgesprek met een viertal vooraanstaande vrouwen onder leiding van de journaliste.. werd al snel duidelijk dat er één allesoverschaduwend thema was en dat wordt samengevat in het ‘Himat” wat zoveel als moed, durf, betekent. Dit ronde-tafel gesprek werd de aanleiding voor de productie van een theaterproductie. De productie van dit stuk zelf valt buiten dit project, maar is opgedragen aan Karin Lamsingh…

Ook werd er wederom een tentoonstelling voorbereid, zij het op een andere leest geschoeid dan bij vorige producties. Deze tentoonstelling moest een reizend karakter krijgen door de diversiteit in het district, waardoor er ook boekpresentaties op meerdere plekken plaatsvonden. Stichting DiFi ontwierp een mobiel systeem en produceerde de panelen waarop een beeld wordt gegeven van de bewoners en gebouwen in het district.

uitnodiging NL

Een video heeft de situatie langs de Rambaran Mishreweg in de Westelijke polder vastgelegd. Dit separate document geeft het beeld weer van de mensen en de gebouwen langs deze hoofdweg dwars door de polder zoals we die aantroffen medio 2013.

De video en alle foto’s van de gebouwen langs de Rambaran Mishre weg zijn op een DVD bijgevoegd bij het boek.

Reageren is niet mogelijk